ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

image-164640-124143-lineLAST.png?1461663436534

Η εμπειρία των στελεχών της εταιρείας και η επιτυχής χρηματοδότηση των υποβληθέντων προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004, 3908/2011) αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. έχει εξασφαλίσει την έγκριση ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων τόσο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στα πλαίσια λειτουργίας του Νέου Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου (4146/2013).