ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

image-164640-124143-lineLAST.png?1461663494321

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 31/2010/EU, όλα τα νέα κτίρια του ιδιωτικού τομέα από το 2020 και μετά θα κατασκευάζονται με Μηδενική ή σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση, ενώ τα δημόσια κτίρια από το 2018 και μετά.
Η εταιρεία μας, ως μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου (Ε.Ι.ΠΑ.Κ.), υποστηρίζει το σχεδιασμό και την κατασκευή αντίστοιχων κτιρίων.

Εξάλλου, μέσω της πιστοποίησης των στελεχών της ως LEED – GREEN ASSOCIATE, υποστηρίζει και πιστοποιεί κτίρια με περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενισχύοντας την αειφόρο δόμηση.