ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

image-164640-124143-lineLAST.png?1461663266119

Σκοπός μας: Ο υπεύθυνος και ελεγχόμενος τρόπος οργάνωσης, κατασκευής, διαχείρισης (project management) και διοίκησης έργων στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα, όπως κατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια, καταστήματα, επαγγελματικοί χώροι, ώστε να επιτυγχάνονται τα παρακάτω ζητούμενα αποτελέσματα:
  • Η έγκυρη παράδοση ενός έργου εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος. 
  • Η εκτέλεσή του, εντός των ορίων του προϋπολογισμού.
  • Η επίτευξη των χαρακτηριστικών ποιότητας του έργου. 
  • Πρωτοπορία στην κατασκευή με προσανατολισμό στο χρήστη - πελάτη.
  • Παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι (turn key project).
Επιθυμία μας:
​να προσφέρουμε στους πελάτες μας έργα με έμφαση στην ποιότητα, την ευκολία και την ασφάλεια, σε ένα οικολογικό περιβάλλον.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση (project management) της κατασκευής, τη συνεχή ενημέρωση του επενδυτή – πελάτη, επιδιώκοντας τη βέλτιστη οικονομική και αξιόπιστη λύση. 
Επιπλέον, παρακολουθεί και εφαρμόζει τις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες, ενώ αναλαμβάνει την συνεχή υποστήριξη κάθε έργου μετά την ολοκλήρωσή του (facility management and maintenance).