ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

image-164640-124143-lineLAST.png?1461663739510

Η ηλιοθερμία είναι η μέθοδος με την οποία αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια για να θερμάνουμε μερικώς κάποιον χώρο ή για να θερμάνουμε νερό χρήσης. Ειδικά στη χώρα μας, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι μεγάλη σε όλη τη διάρκεια του έτους, η παραπάνω εφαρμογή είναι ιδανική λύση. Το σημαντικό είναι ότι, εκτός της χρήσης της μεθόδου αυτής για την παραγωγή του ζεστού νερού, είναι δυνατόν να καλυφθούν έως και 60% οι ενεργειακές ανάγκες για τη θέρμανση των χώρων. Η ηλιοθερμία υποβοηθά τη θέρμανση χώρων, χωρίς να υποκαθιστά την κεντρική μονάδα θέρμανσης (π.χ. λέβητας - καυστήρας πετρελαίου). Μπορεί, δηλαδή, να συνδυαστεί με τα υφιστάμενα συστήματα για βέλτιστα αποτελέσματα.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη – εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων σε υφιστάμενες ή νέες  κατασκευές, που περιλαμβάνει τη μελέτη των θερμικών αναγκών των χώρων και τη ζήτηση σε ζεστό νερό χρήσης, την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, την επιλογή του χώρου τοποθέτησής του, την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού, εάν απαιτείται, και την οικονομική μελέτη απόσβεσης της επένδυσης.

​Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη – εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων σε υφιστάμενες ή νέες  κατασκευές, που περιλαμβάνει τη μελέτη των θερμικών αναγκών των χώρων και τη ζήτηση σε ζεστό νερό χρήσης, την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, την επιλογή του χώρου τοποθέτησής του, την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού, εάν απαιτείται, και την οικονομική μελέτη απόσβεσης της επένδυσης.