ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

image-164640-124143-lineLAST.png?1461663879509

Το φύτεμα του δώματος είναι μια ενδιαφέρουσα τεχνική η οποία είναι δυνατό να μειώσει τα φορτία ψύξης έως και 30% και τα φορτία θέρμανσης έως και 10% είτε για διαμερίσματα που βρίσκονται στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας είτε για μονοκατοικίες. Επίσης μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση και καθυστερεί την απορροή του βρόχινου νερού.

Αν στο δώμα υπάρχει ήδη αεριζόμενη θερμομόνωση, τότε η κατασκευή φύτευσης του δώματος απαιτεί πολύ λίγες επιπλέον εργασίες, διότι πάνω στην τελική επιφάνεια τοποθετείται η στρώση αποστράγγισης, ακολουθεί το γεωϋφασμα και τελικά διαστρώνεται το χώμα και το φύτεμα των φυτών. Σημαντικό στοιχείο για την κατασκευή φυτεμένου δώματος αποτελεί ο έλεγχος της στατικής επάρκειας της πλάκας στα επιπλέον φορτία.
Στα νεόδμητα κτίρια δεν απαιτούνται ειδικές προσαρμογές, γιατί το βάρος του τεχνητού κήπου είναι περίπου 70 Kg/m2 για πάχος χώματος 30 εκ., ενώ στα παλαιά δώματα τοποθετείται λεπτή στρώση χώματος πάχους 3 εκ., και φυτεύονται ειδικού τύπου φυτά, οπότε το βάρος του τεχνητού κήπου είναι περίπου 15 Kg/m2.

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες σχετικά με το παραπάνω θέμα :

1. Επίσκεψη στο χώρο σας, εάν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δώματος, με ταυτόχρονο έλεγχο της στατικής επάρκειας. Μελέτη της κατασκευής και παράδοση τεχνικών – οικονομικών προτάσεων εφαρμογής αυτών. Κατασκευή φυτεμένου δώματος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
2. Μελέτη και κατασκευή φυτεμένου δώματος σε υπό ανέγερση κτίριο και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία.