ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Α.Π.Ε

image-164640-124143-lineLAST.png?1461663616757

ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Η αντικατάσταση των κουφωμάτων, με τους μονούς υαλοπίνακες και την κακή αεροστεγανότητα στα υφιστάμενα κτίρια, αποτελεί μια πολύ σημαντική παρέμβαση αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικότερα, εάν τα νέα κουφώματα είναι σύγχρονα ενεργειακά με ιδιότητες πιστοποιημένες από τους διεθνείς οργανισμούς.
Η κακή εφαρμογή των παλαιών κουφωμάτων που διατηρούν ανοιχτές χαραμάδες από τις οποίες διεισδύει ο εξωτερικός κρύος αέρας, αλλά και τα μονά τζάμια έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι θερμικές απώλειες εντός του χώρου και να δημιουργούνται ρεύματα αέρα τα οποία δυσκολεύουν την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης. Με την τοποθέτηση σύγχρονων, υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών, κουφωμάτων μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, βελτιώνονται οι συνθήκες θερμικής άνεσης, αλλά και η ηχορύπανση από τους δρόμους εντός του κτιρίου.

Τα σημερινά υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών κουφώματα αποτελούνται από θερμομονωτικά πλαίσια με θερμοδιακοπή (συνήθως πολυαμίδιο), για την αποφυγή των θερμογεφυρών, και υαλοπίνακες με διπλό τζάμι, αυξημένο πάχος διακένου μεταξύ των, χαμηλό συντελεστή εκπομπής κ.λπ. Επιπλέον, η καλή συναρμογή μεταξύ των υαλοπινάκων και του πλαισίου μειώνει τις απώλειες αερισμού στο ελάχιστο δυνατό και επιτυγχάνει, επίσης, υψηλά επίπεδα υδατοστεγανότητας.

Το ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των κουφωμάτων από νέα ενεργειακά είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και εξαρτάται από τη λειτουργία του κτηρίου, τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά και το κλίμα της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό έως 25%, ενώ η βελτίωση της θερμικής άνεσης είναι, χειμώνα-καλοκαίρι, εντυπωσιακή, αφού εξαφανίζει φαινόμενα συμπύκνωσης υδρατμών στα παράθυρα το χειμώνα και, αντίστοιχα, το καλοκαίρι μειώνει την υπερθέρμανση του χώρου.

Σημαντικό ρόλο στη μείωση των απωλειών ενός κουφώματος παίζει η σωστή εφαρμογή κατά την τοποθέτησή του. Για τον παραπάνω λόγο, αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή σε συνδυασμό πάντα με τη χρήση κατάλληλα εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε, ότι η αντικατάσταση των υφισταμένων κουφωμάτων της οικίας ή του κτιρίου σας, με νέα τα οποία διαθέτουν διπλούς υαλοπίνακες και θερμομονωτικό πλαίσιο είναι δυνατό να αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φθάνει σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 25%.

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες κουφωμάτων αναλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες σχετικά με το παραπάνω θέμα :

1. Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από το οποίο μπορείτε να επιδοτηθείτε έως και 70%.

2. Προμήθεια και κατασκευή της προτεινόμενης αντικατάστασης παραδοτέα σε πλήρη  λειτουργία.

Αντικατάσταση υαλοπινάκων 

Η χρήση ενεργειακών υαλοπινάκων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά όχι μόνο στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών άνεσης (θερμικής και οπτικής) που διαμορφώνονται στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει τη χρήση υαλοπινάκων μεγάλης απόδοσης, που μπορούν να μειώσουν την ενέργεια που καταναλώνουν τα κτήρια έως και 40%, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ποιότητας και της αισθητικής των χώρων. Η ποσότητα της ακτινοβολίας που διαπερνά έναν υαλοπίνακα εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Αυτοί είναι τα οπτικά χαρακτηριστικά, το πάχος και τα στρώματα του χρησιμοποιούμενου γυαλιού. Το χειμώνα, η εσωτερική θερμότητα που είναι πολύτιμη έχει την τάση διαφυγής από τα παράθυρα. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου, έχουν κατασκευαστεί ειδικοί διπλοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (low emissivity), με σημαντικά ενεργειακά οφέλη. Η λειτουργία τους εξηγείται, όπως κατωτέρω: Οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (low emissivity) αποτελούνται από δύο τμήματα. Το ένα είναι το εσωτερικό, ο απλός συμβατικός μονός υαλοπίνακας, ενώ στην εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού τμήματος έχει επιστρωθεί αόρατη σύνθεση μεταλλικών στοιχείων. Η παραπάνω επίστρωση αποκαλείται χαμηλής εκπομπής επίστρωση, η οποία εμφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας. Μεταξύ των δύο τμημάτων του υαλοπίνακα υπάρχει κενό ή ευγενές αέριο. Η χαμηλής εκπομπής επίστρωση αντανακλά τη θερμότητα, είτε αυτή προέρχεται από το εσωτερικό του κτηρίου, είτε από το εξωτερικό περιβάλλον. Το χειμώνα την αντανακλά προς το εσωτερικό του κτηρίου, κρατώντας τη ζέστη στον εσωτερικό χώρο και το καλοκαίρι προς το εξωτερικό του κτηρίου. Εκτός από τους παραπάνω, υπάρχουν και υαλοπίνακες που μειώνουν αισθητά τη διαπερατότητα της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ξεθωριάσματα στα αντικείμενα στο εσωτερικό του κτηρίου και, παράλληλα, να προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων.

Τα οφέλη από τη χρήση υαλοπινάκων χαμηλής εκπομπής μπορεί να είναι, σε συνδυασμό με το κλίμα της κάθε περιοχής, τα εξής:

Στα θερμά κλίματα, οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής:
• Αντανακλούν το υπέρυθρο φως του ήλιου.
• Λειτουργούν ως ασπίδα στην προσπάθεια εισαγωγής της θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον.
• Μειώνουν το κόστος ψύξης.

Στα ψυχρά κλίματα, οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής:
• Μεγιστοποιούν την ευεργετική ενέργεια του ήλιου.
• Λειτουργούν ως ασπίδα στην προσπάθεια της θερμότητας να διαφύγει από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον.
• Μειώνουν το κόστος θέρμανσης.

Τελικά, η αντικατάσταση των υφισταμένων υαλοπινάκων ενός κτηρίου με νέους, χαμηλής εκπομπής, μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια από τη λειτουργία του, που είναι δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνει και το 40%.

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες υαλοπινάκων αναλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες σχετικά με την αντικατάσταση των υαλοπινάκων:
1. Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από το οποίο μπορείτε να επιδοτηθείτε έως και 70%.
2. Προμήθεια και κατασκευή της προτεινόμενης αντικατάστασης, παραδοτέας σε πλήρη  λειτουργία.

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης

Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μια παρέμβαση εύκολη στην εφαρμογή, αλλά και οικονομικά προσιτή που οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη, άρα και εξοικονόμηση χρημάτων και προσφέρει καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης, ενώ την ίδια στιγμή προστατεύει το περιβάλλον, είναι η εφαρμογή ψυχρών υλικών σε δώματα, νέων ή παλαιότερων κτηρίων. Περιλαμβάνει την κάλυψη της οροφής με σύγχρονα και πιστοποιημένα υλικά (όπως μεμβράνες, επικαλύψεις κ.λπ.) που έχουν ως χαρακτηριστική ιδιότητα την ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, αντί της απορρόφησης αυτής, με αποτέλεσμα να διατηρούν την οροφή σε δροσερές συνθήκες.
Μια σκουρόχρωμη οροφή που συνήθως συναντάται σε μια συμβατική κατασκευή, η οποία είναι εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία, απορροφά μεγάλα ποσά θερμότητας και αναπτύσσει επιφανειακές θερμοκρασίες που μπορούν να κυμανθούν από 65 έως 70°C, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέρος της παραπάνω θερμότητας μεταφέρεται στο εσωτερικό του κτηρίου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες θερμικής δυσφορίας και να αυξάνονται οι ανάγκες για ψύξη. Όμως, μια λευκή ή ανοιχτόχρωμη επιφάνεια, ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφά λιγότερη θερμότητα, διατηρώντας τη θερμοκρασία έως και περίπου 30°C πιο δροσερή σε σχέση με τη συμβατική οροφή. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας μιας τέτοιας οροφής, που ονομάζεται «ψυχρή οροφή», είναι η μείωση της ποσότητας της θερμότητας που μεταφέρεται στο κτήριο και να παρατηρείται μια πιο δροσερή και σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό του.

Η εφαρμογή τέτοιων σύγχρονων «ψυχρών υλικών», ενεργειακών προδιαγραφών, προσφέρει σημαντικά οφέλη όχι μόνο τόσο για τον ιδιοκτήτη ή χρήστη του κτηρίου, αλλά και για το περιβάλλον.

 Τα οφέλη για τον ιδιοκτήτη ή χρήστη του κτηρίου, είναι:

• Αισθητά λιγότερα έξοδα για ψύξη, επειδή θα γίνεται μειωμένη χρήση κλιματιστικών.
• Μειωμένη θερμοκρασία στο εσωτερικό των κτηρίων, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
• Αύξηση της διάρκειας ζωής του δώματος, λόγω μικρότερης θερμικής καταπόνησης, οπότε οικονομικό όφελος λόγω των μειωμένων αναγκών για επισκευή.

Τα οφέλη για το περιβάλλον από την εφαρμογή ψυχρών υλικών, μπορούν να συνοψιστούν όπως παρακάτω:

• Οι συνθήκες θερμικής άνεσης στο εξωτερικό περιβάλλον είναι καλύτερες – Το φαινόμενο της "Αστικής Θερμικής Νησίδας" περιορίζεται.
• Μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι εκπομπές CO2 λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας για τις ανάγκες της ψύξης.
• Ελαττώνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Αν και η εφαρμογή ψυχρών υλικών σε οροφές είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία, που μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη του κτηρίου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες εφαρμογής της εταιρείας παραγωγής των υλικών.
Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης είναι δυνατό να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» (μια συνεργασία του ΥΠΕΚΑ και των Τραπεζών ALPHA, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική), ώστε ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε, μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως και 75%.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις διαδικασίες ένταξής σας στο παραπάνω πρόγραμμα, όπως επίσης αναλαμβάνει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις που απαιτούνται πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος και φυσικά αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών.


Β. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ

Η θερμομόνωση της οροφής ή του δώματος είναι μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτήριο. Επειδή το δώμα είναι το δομικό στοιχείο σε ένα κτήριο, που έρχεται σε συχνότερη επαφή με τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον, είναι ευπαθές. Ειδικότερα, καταπονείται από τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Η σημερινή εποχή βρίθει από εξαιρετικές λύσεις θερμομόνωσης των δωμάτων που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και συγχρόνως ανακουφίζουν τους κατοίκους από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι και τις χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Επιπλέον, το δώμα πρέπει να μονώνεται και για έναν πρόσθετο λόγο, που είναι η προστασία της πλάκας οροφής από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν και απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια συντήρησης αργότερα.
Η θερμομόνωση του δώματος ή κεκλιμένης στέγης, εάν πρόκειται για κτήριο με κεραμίδια, και η τοποθέτηση αντεστραμμένου συμβάλουν σημαντικά στη ενεργειακή θωράκιση του κτηρίου και στη διαμόρφωση συνθηκών θερμικής άνεσης στους υποκείμενους χώρους, και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
Εφαρμόζοντας θερμομόνωση σε μια μη μονωμένη οροφή, ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου μειώνεται κατά 50-70%. Η εγκατάσταση θερμομόνωσης σε οροφές, αν και αποτελεί πλέον μια γνωστή τακτική, πρέπει να πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή των υλικών. Παράλληλα, τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένες ιδιότητες που θα εξασφαλίσουν την ενεργειακή τους απόδοση.
Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης είναι δυνατό να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» (μια συνεργασία του ΥΠΕΚΑ και των Τραπεζών ALPHA, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική), ώστε ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε, μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως και 70%.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις διαδικασίες ένταξής σας στο παραπάνω πρόγραμμα , όπως επίσης αναλαμβάνει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις που απαιτούνται πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος και φυσικά αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών.

Γ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ

Η θερμομόνωση των τοίχων, ή αλλιώς πλευρική εξωτερική θερμομόνωση, είναι η σημαντικότερη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι υπολογισμένο ότι το μεγαλύτερο μέρος κατανάλωσης ενέργειας σε μια ελληνική κατοικία αφορά τη θέρμανση και την ψύξη. Οπότε, αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμη και τα κτήρια που χτίστηκαν μετά το 1980 είναι στην πλειοψηφία τους πλημμελώς θερμομονωμένα, τότε η σημασία της θερμομόνωσης γίνεται προφανής.
Τι εννοούμε όταν λέμε θερμομόνωση πλευρική; Είναι η θερμομόνωση των δομικών στοιχείων που καθορίζουν τις θερμικές ανάγκες ενός κτηρίου, δηλαδή των τοίχων, των κολώνων και των τοιχίων. Η ολοκληρωμένη θερμομόνωση των παραπάνω δομικών στοιχείων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση, βελτιώνει τη θερμική άνεση των κατοίκων, εξαλείφει τις ζημιές από υγρασίες και μούχλες στα σημεία που αυτές σχηματίζονται, δηλαδή στις θερμογέφυρες και, συνάμα,  προστατεύει την κατασκευή από ρηγματώσεις, θραύσεις και τη θερμική καταπόνηση που υφίστανται.
Η εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων θερμομόνωσης του κτηριακού κελύφους αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κτηρίου και την περιοχή στην οποία αυτό βρίσκεται, έως και 55%.
Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης είναι δυνατό να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» (μια συνεργασία του ΥΠΕΚΑ και των Τραπεζών ALPHA, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική), ώστε ανάλογα την κατηγορία που ανήκετε, μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως και 70%.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις διαδικασίες ένταξής σας στο παραπάνω πρόγραμμα , όπως επίσης αναλαμβάνει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις που απαιτούνται πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος και φυσικά αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών.

Αναβάθμιση θερμικών συστημάτων

Η αναβάθμιση των θερμικών συστημάτων στα κτήρια, είτε είναι κεντρικά είτε αυτόνομα, είναι μια από τις σημαντικές ενεργειακές επεμβάσεις επειδή είναι ενεργοβόρα και η αναβάθμιση – αντικατάστασή τους με πιστοποιημένα συστήματα θέρμανσης νέας γενιάς, σύμφωνα με μελέτη του κατάλληλου μηχανικού, μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας στο ελάχιστο.

Τα συμβατικά θερμικά συστήματα που συναντιούνται σήμερα στα περισσότερα κτήρια αποτελούνται από το λέβητα – καυστήρα (είτε αυτός είναι πετρελαίου, είτε φυσικού αερίου), τις σωληνώσεις, τον κυκλοφορητή και τα θερμαντικά σώματα. Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θεωρείται επιτυχημένη όταν θερμαίνει σωστά, όσο πρέπει και επίσης εφόσον λειτουργεί οικονομικά, αλλά και με ασφάλεια. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, απαιτείται να εκπονηθεί σωστή μελέτη από έμπειρο μηχανολόγο μηχανικό που να περιλαμβάνει: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα μεγέθη του εξοπλισμού, τον ακριβή υπολογισμό των θερμικών απωλειών (απαιτήσεων των χώρων για χειμώνα - καλοκαίρι), σωστό σχεδιασμό των δικτύων διανομής, καλή διάταξη του εξοπλισμού του συστήματος, όπως επίσης και τη λειτουργική σύνδεση και ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων. Η επιλογή της ισχύος του λέβητα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και στηρίζεται στον υπολογισμό των βασικών κλιματικών και γεωγραφικών παραμέτρων, και των θερμικών απωλειών του κτιρίου. Τα παραπάνω είναι δηλαδή αυτά που θα έπρεπε να γίνονται και σπάνια εφαρμόζονται, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις να είναι ελαττωματικές και προβληματικές. Πού εντοπίζονται όμως οι μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας σε αυτά τα συστήματα; Εντοπίζονται στην ελλιπή θερμομόνωση των δικτύων διανομής, στην υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων και στην έλλειψη κατάλληλων αυτοματισμών, όπως θερμοστάτες χώρων, αντιστάθμιση, θερμοστατικές βαλβίδες κ.λπ. Ειδικά στις παλιές εγκαταστάσεις, οι απώλειες από τις σωληνώσεις προσεγγίζουν για μονώροφα κτήρια το 4%, ενώ για πολυώροφα το 12%. Επίσης, η αντικατάσταση των παλαιών, υπερδιαστασιολογημένων συστημάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικά και ακριβώς διαστασιολογημένα συστήματα μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια έως και 20%.
               

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των θερμικών Συστημάτων των κτηρίων είναι: 

• Αποξήλωση των παλαιών και εγκατάσταση νέου λέβητα και νέου υψηλής απόδοσης και λειτουργία υπό αντιστάθμιση θερμοκρασίας.
• Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με νέα χαμηλών θερμοκρασιών (FanCoil).
• Μονώσεις σωληνώσεων.
• Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης λέβητα βιομάζας (εάν το επιτρέπει ο χώρος).
• Εξέταση δυνατότητας εγκατάστασης ηλιοθερμικού συστήματος σε συνδυασμό με την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και αντιστάθμιση λειτουργίας του όλου συστήματος.
• Εγκατάσταση συστημάτων χαμηλών θερμοκρασιών (εντός τοίχου, εντός δαπέδου -ενδοδαπέδια θέρμανση-, εντός οροφής).
• Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον αέρα (αντλίες θερμότητας).
• Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας το νερό ή και τη γη (γεωθερμικά συστήματα).
• Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον ήλιο (συστήματα προσρόφησης, απορρόφησης και συμπίεσης ατμών).


Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε, ότι η αναβάθμιση των θερμικών συστημάτων της οικίας ή του κτηρίου σας, είναι δυνατό να αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φθάνει σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 20%.

 Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες σχετικά με το παραπάνω θέμα : 

1. Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, υπολογισμός των θερμικών απωλειών – ενεργειακή μελέτη του χώρου σας και υποβολή προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας  που αφορούν α) Μονώσεις σωληνώσεων και περιοχής σωμάτων σε συνδυασμό με αντιστάθμιση λειτουργίας εγκατάστασης β) Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα με νέο υψηλής απόδοσης και λειτουργία υπό αντιστάθμιση θερμοκρασίας γ) Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC) δ) Σύνδεση εστιών στην εγκατάσταση θέρμανσης ή τοποθέτηση λέβητα βιομάζας ε) Τοποθέτηση Ηλιοθερμικού συστήματος σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και αντιστάθμιση λειτουργίας στ) Εγκατάσταση συστημάτων χαμηλών θερμοκρασιών (εντός τοίχου, εντός δαπέδου, εντός οροφής) ζ) Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον αέρα, το νερό, τη γη ή τον ήλιο.
2. Προμήθεια και κατασκευή του προτεινόμενου συστήματος, παραδοτέο σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας.
3. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ  κατ΄ οίκον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από το οποίο μπορείτε να επιδοτηθείτε έως και 70%.