ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

image-164640-124143-lineLAST.png?1461663713452

Οι αντλίες θερμότητας, ειδικά μετά τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα λύση για τη θέρμανση, αλλά και για την ψύξη μιας κατοικίας, καθώς μπορούν να μειώσουν τα έξοδα ακόμη και κατά 60% σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου. Για αυτό άλλωστε και στις περισσότερες χώρες τις Βόρειας Ευρώπης τα παραπάνω συστήματα είναι ευρέως διαδεδομένα.

Οι αντλίες θερμότητας είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για ψύξη και για θέρμανση των χώρων, παρουσιάζοντας πλεονεκτήματα, όπως το μικρότερο κόστος λειτουργίας, σε σχέση με όλα τα γνωστά κεντρικά συστήματα θέρμανσης. Όμως, έχουν μεγαλύτερο κόστος αγοράς και εγκατάστασης σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι οι αντλίες θερμότητας έχουν το μικρότερο «ενεργειακό αποτύπωμα», όσον αφορά σστη μόλυνση του περιβάλλοντος και την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη – εγκατάσταση συστημάτων αντλιών θερμότητας σε υφιστάμενες ή νέες  κατασκευές, που περιλαμβάνει τη μελέτη των θερμικών – ψυκτικών αναγκών των χώρων, την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, την επιλογή του χώρου τοποθέτησής του, την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού, εάν απαιτείται, και την οικονομική μελέτη απόσβεσης της επένδυσης.