ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε., με έδρα στην Αθήνα, αποτελεί ένα τεχνικό γραφείο που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2003, από τους Περικλή Κοτταρίδη (Μηχ. Μηχανικό Ε.Μ.Π.) και Ηλία Κουνάβα (Πολ. Μηχανικό). Σκοπός της, η παροχή αξιόπιστων τεχνικών λύσεων – συμβουλών και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ως προς την κατασκευή και διαχείριση (project management) κτιριακών έργων και έργων υποδομής, στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα, επενδύοντας στην πολύχρονη πείρα των εταίρων και των συνεργατών της.
image-164640-124143-lineLAST.png?1461590285307
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
Η αειφόρος δόμηση σε ένα βιώσιμο μέλλον…

Κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, εργαζόμαστε και αξιοποιούμε τις εξειδικευμένες γνώσεις μας, ώστε να είμαστε σε θέση να προτείνουμε και να σχεδιάσουμε, μαζί σας, τις βέλτιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. και οι συνεργάτες της παρακολουθούν και ενημερώνονται, συνεχώς, για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και στα καινοτόμα υλικά. Ανανεώνονται, διαρκώς, με υψηλή τεχνογνωσία και αναβαθμίζονται με συνεχή εκπαίδευση, επικεντρώνοντας στην προσπάθεια για αειφόρο δόμηση σε ένα βιώσιμο μέλλον.
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Με σεβασμό, ακεραιότητα και συνέπεια, επιθυμούμε να "χτίσουμε" σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και να εδραιωθούμε στον κατασκευαστικό τομέα, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, καινοτομίας και τεχνολογίας στην εγχώρια, αλλά και στις διεθνείς αγορές.  
image-164627-pic_home.png?1461585572382
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ, ΣΤΙΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  1. Πολιτικός Μηχανικός: Οργάνωση - διοίκηση έργων (project management), σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών έργων.
  2. Μηχανολόγος Μηχανικός: Μελέτη - Επίβλεψη Η/Μ έργων, ενεργειακές μελέτες – επιθεωρήσεις, πιστοποιημένος σχεδιασμός Παθητικών κτηρίων. Σύνταξη φακέλων προς επιδότηση έργων Αναπτυξιακού νόμου - ΕΣΠΑ.
  3. Αρχιτέκτων Μηχανικός: Βιοκλιματική σχεδίαση κτιρίων, οικολογική δόμηση, σύνταξη φακέλων πολεοδομίας, οικιστική ανάπτυξη.
  4. Τοπογράφος Μηχανικός:  Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ  ‘87. 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Ο όμιλος περιλαμβάνει τις παρακάτω εταιρείες:

Την εταιρεία Π & Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε., η οποία μελετά, κατασκευάζει και διαχειρίζεται (E.P.C.) Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα, ανακατασκευάζει και ανακαινίζει χώρους, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει ακίνητα (Real Estate) και, ταυτόχρονα, εκπονεί εκτιμήσεις ακινήτων.

Την εταιρεία ECOFRIENDLY SOLUTIONS, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπονεί μελέτες βιωσιμότητας και χρηματοοικονομικές μελέτες, προετοιμάζει και υποβάλλει φακέλους για την υπαγωγή επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κ.λπ.). Επίσης, εκπονεί ενεργειακές μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις και εκδίδει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων μέσω των μηχανικών της. Ταυτόχρονα, μελετά, κατασκευάζει και υποστηρίζει τεχνικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, μικρά αιολικά, γεωθερμία – ηλιοθερμία – βιομάζα και αντλίες θερμότητας. Παρέχει επίσης Ενεργειακές Υπηρεσίες (E.S.CO), και συνάπτει Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) για τον τριτογενή τομέα.

Την εταιρεία SOLERGA ENERGY Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο, με παρουσία στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, μελετών και εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και κατοικίες, καθώς και σε κατασκευές – ανακαινίσεις ιδιωτικών